Par plānoto studiju procesu organizēšanu 2021./2022. ak. g.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža 2021./2022. akadēmiskā gada studiju procesu uzsāks klātienē, ievērojot valstī noteiktos normatīvos aktus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

Lai koledža varētu nodrošināt epidemioloģisku drošu vidi klātienes studijām un nodrošinātu kvalitatīvu klātienes studiju procesu, lūdzam ņemt vērā Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumu vakcinēties studējošos: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/pirms-jauna-macibu-gada-jauniesus-un-studentus-aicina-aktivi-vakcineties.

0
Feed