Par LU PSK studiju procesa izmaiņām un pasākumiem

Par LU PSK studiju procesa izmaiņām un pasākumiem

Balstoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta izdoto rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 5.1/24 “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas” studējošiem saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību” un Nr. 5.1/23 “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas” darbiniekiem saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību” veic izmaiņas 2019./ 2020. akadēmiskā gada studiju procesa organizēšanā un uz nenoteiktu laiku vai līdz turpmākajiem rīkojumiem pārceļ plānotos publiskos pasākumus, atsauc dalību partnerorganizāciju rīkotajos pasākumos un atceļ ERASMUS+ mobilitātes.

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA UZ NENOTEIKTU LAIKU TIEK ATCELTI ŠĀDI LU PSK PASĀKUMI:
19.03.2020. un 26.03.2020. – Atvērto durvju diena;
02.04.2020. – 4. starptautiskā zinātniskā konference “Veselība. Labsajūta. Prakse.”;
16.04.2020. – 11. studentu konference sadarbībā ar Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu “Veselība: multidimensiālā pieeja”.


IZMAIŅAS STUDIJU PROCESĀ!

LU PSK un Rēzeknes filiālē, pamatojoties uz ārkārtējās situācijas izsludināšanu:
- no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta studiju procesa norise klātienē un iespēju robežās studiju process tiks nodrošināts attālināti;
- tiek veiktas izmaiņas 2019./ 2020. gada akadēmiskā gada plānojumā.

Studējošajiem informācijai par izmaiņām studiju procesa organizēšanas kārtībā jāseko līdzi kursu kopīgajos e-pastos, koledžas mājaslapā un koledžas Facebook.com lapā.

LU PSK turpina īstenot savu pamatdarbību attālināti, personāla kontaktinformācija koledžas mājaslapā.
Nepieciešamības gadījumā pēc iepriekšējas vienošanās ir iespējama tikšanās klātienē.


LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS PRASĪBAS UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS LAIKĀ!
LU PSK studējošos un darbiniekus aicina strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus, īpaši ieteikumus atgriežoties no, mobilitātēm, komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem.

COVID-19 infekciju izraisošais koronavīruss izplatās tieši kontaktējoties ar inficētu personu, kā arī ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ aicinām ņemt vērā rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai.

Ieteikumi, kā rīkoties ārkārtējā situācijā, pieejami Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Izglītības ministrijas mājaslapās.


LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA AICINĀJUMU:

Aicinām neizmantot ārkārtas tālruni 113 kā uzziņu tālruni, kur iegūt informāciju par COVID-19, lai neradītu risku citiem cilvēkiem saņemt palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās. Ja vēlaties iegūt informāciju vai uzdot jautājumus par COVID-19, jāzvana uz Slimību profilakses un kontroles centrs informatīvo tālruni 67387661, plašāka informācija: https://ej.uz/parCOVID19

0
Feed