Par LU PSK darbību no 21.10. līdz 14.11.2021.

No š. g. 21. oktobra līdz 14. novembrim Latvijā ir izsludināta mājsēde un stingri drošības pasākumi Covid-19 infekcijas straujajai izplatībai.

SVARĪGI!

Katram Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studentam, docētājam un darbiniekam ir pienākums iepazīties un ņemt vērā valstī noteiktos ierobežojumus SKATĪT TE!

Nepieciešams ņemt vērā, ka arī ārpus studiju procesa un darba pienākumu veikšanas, noteiktajā laika periodā ir nepieciešamība samazināt sociālos kontaktus, izvairīties no vietām, kur notiek cilvēku pulcēšanās.

Ja dzīvesvieta vai uzturēšanas vieta noteiktajā laika periodā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 ir jāatstāj attaisnojošu iemeslu dēļ, obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, kura veidlapu var lejupielādēt Valsts policijas mājaslapā.

STUDIJU PROCESA ORGANIZĒŠANA LU PSK UN LUPSK RĒZEKNES FILIĀLĒ NO 21.10. LĪDZ 14.11.2021.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra rīkojumu Nr.748, ar kuru izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un koledžas direktores 2021. gada 21. rīkojumu Nr.1.7/87 “Par studiju procesa organizēšanu no 2021. gada 21. oktobra līdz 15.novembrim”, tiek noteikts:

  1. Pārtraukt studiju procesa norisi klātienē un nodrošināt studijas attālināti.
  2. Attālinātu studiju nodarbībās studējošā pienākums ir ievērot “Kārtība par attālināto studiju procesu Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā” un citus normatīvos aktus.
  3. LU PSK un LU PSK Rēzeknes filiālē līdz 2021. gada 14. novembrim nesniedz pakalpojumus klātienē (izziņu izsniegšanu, bibliotēkas pakalpojumus, u.tml.). Nepieciešamības gadījumā sazināties ar LU PSK kanceleju pa tālr. +371 25448404, +371 26530342 vai e-pastu: lupsk@lupsk.edu.lv

Nepieciešamības gadījumā saziņai ar koledžas administrāciju un struktūrvienībām izmantot koledžas mājaslapā pieejamo kontaktinformāciju.

Studējošajiem regulāri jāseko līdzi informācijai par izmaiņām LU PSK darba un studiju procesa organizēšanas kārtībā kursu kopīgajos e-pastos un koledžas mājaslapā.

BŪSIM SAPROTOŠI UN ATBILDĪGI!
LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT NOTEIKTOS STINGROS EPIDEMIOLOĢISKOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS!

0
Feed