uzmanību covid 19

Par studiju procesu laikā no 09.11. līdz 31.12.2020.

Ievērojot:

  1. 2020. gada 6. novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”;
  2. 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.2.5.punktu;
  3. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2020. gada 29. oktobra izdoto rīkojumu Nr. 1.7/82 “ Par grozījumu veikšanu 26.10.2020. rīkojumā Nr.1.7/80 “Par piesardzības pasākumu īstenošanu koledžā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””,

lai mazinātu LU PSK studējošo un darbinieku apdraudējumu, laika posmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim studiju process LU PSK un koledžas Rēzeknes filiālē tiek organizēts attālināti, izņemot praktiskās nodarbības, kuru apguve tiks organizēta klātienē atbilstoši studiju programmas plānam, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

SVARĪGI! STUDĒJOŠO IEVĒRĪBAI!
Studējošajiem informācijai par izmaiņām studiju procesa organizēšanas kārtībā regulāri jāseko līdzi kursa kopīgajā e-pastā un koledžas mājaslapā.

LU PSK strādās attālināti, pirms došanās uz koledžu, lūdzam iepriekš sazināties, personāla kontaktinformācija koledžas mājaslapā.

LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS PRASĪBAS UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS LAIKĀ!
Informācija par aktuālo Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.0
Feed