Pagarināta dokumentu pieņemšana koledžas filiālē Rēzeknē

Studē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas filiālē Rēzeknē!

Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu!


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas filiāle Rēzeknē
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē.
Tālr.: +371 64625326, mob.: +371 27882168


Dokumentu pieņemšana:
P., O., Pt. 9:00 - 12:00


UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI


UZŅEMŠANA TURPINĀS STUDIJU PROGRAMMĀS:


“Māszinības” (studijas bez maksas)
Kvalifikācija – “Māsa”
Uzzināt vairāk par studiju programmu


“Ārstniecība” (studijas bez maksas)
Kvalifikācija – “Ārsta palīgs”
Uzzināt vairāk par studiju programmu


JAUNUMS!!!
“Ārstnieciskā masāža” (studijas par maksu)
Kvalifikācija – “Masieris”
Uzzināt vairāk par studiju programmu


Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:


1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).(Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 foto (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība.(Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.


UZMANĪBU!


Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/kategorija/pasta_indeksa_me... pieejamajiem datiem.
Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.


Reģistrācijas maksa:
7.00 EUR par vienu studiju programmu.


Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu.


Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.


Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV66TREL9150234006000

0
Feed