Pagarināta dokumentu pieņemšana 5.08. – 15.08.2014.

PAPILDUZŅEMŠANA studiju programmā „Biomedicīnas laborants” (budžeta vietas)

no 5.08. – 15.08.2014., katru darba dienu no plkst. 9.00 – 15.00,
Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.


IZMANTO IESPĒJU –
2 gadu laikā iegūsti starptautiski atzītu diplomu par 1.līmeņa augstāko izglītību specialitātē
BIOMEDICĪNAS LABORANTS.
Vienīgā koledža Latvijā, kas sagatavo speciālistus šajā jomā!


Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža nodrošina studijas par valsts budžeta līdzekļiem, kabinetos un laboratorijās ar atbilstošu profesionālo aprīkojumu.
Absolvējot koledžu – garantētas darba vietas.


Sīkāka informācija par studiju programmu „Biomedicīnas laborants”.
Sīkāka informācija par uzņemšanas noteikumiem sadaļā „Uzņemšanas noteikumi”.


Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:


1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
(Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 foto (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība.
(Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.


UZMANĪBU!


Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/uzzinas/parbaudit-adresi pieejamajiem datiem.
Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.


Reģistrācijas maksa:
7.11 EUR par vienu studiju programmu.


Maksājumu var veikt:
1) skaidrā naudā – LU PSK Uzņemšanas komisijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala)
vai
2) ar pārskaitījumu LU PSK bankas kontā.


Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.


Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV66TREL9150234006000

0
Feed