Norisinājusies ikgadējā LU PSK studentu konference, 10.11.2016.

Ceturtdien, 10. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā tika organizēta ikgadējā studentu konference “Pētniecība studiju procesā", kuru rīkoja direktores vietniece pētniecības jautājums Dagnija Gulbe sadarbībā ar Studējošo pašpārvladi.

Konferencē koledžas absolventi klātesošos iepazīstināja ar 2015./ 2016. akadēmiskā gada ietvaros izstrādātajiem kvalifikācijas darbiem un dalījās pieredzē pētījumu organizēšanā.

Lektore Madara Miķelsone atgādināja par metodiskajiem norādījumiem, kuri jāņem vērā veicot pētījumus, apskatīja biežāk pieļautās kļūdas un sniedza ieteikumus, kas jāņem vērā izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Izglītojošās interneta vietnes Evisit.lv projektu vadītāja Anita Grēve stāstīja par portāla pakalpojumiem, kā tos izmantot gan studiju procesā, gan turpmākajās darba gaitās.

M. Miķelsones prezentācija “Pētījuma gaita un datu apstrādes veidi” (.PDF), 10.11.2016.

0
Feed