Norisinājusies Ārstniecības katedras konference

Ceturtdien, 5. maijā, tika rīkota Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras tiešsaistes konference “Pacientu un personāla drošība infekciju kontroles un profilakses aspektā” studentiem, kas bija veltīta Pasaules roku higiēnas dienai.

Konferenci rīkoja LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos sadarbībā ar LU PSK Ārstniecības katedras vadītāju Janetu Strazdiņu un lektori Jeļenu Urbēnu, kā referenti uzstājās veselības aprūpes profesionāļi, studiju programmas “Māszinības” studentes un uzņēmuma SIA “Arbor Medical Korporācija” pārstāvis.

Konferences referenti apliecināja, ka roku higiēna ir neatņemama infekciju kontroles sastāvdaļa, jo īpaši mūsdienu apstākļos. Pēdējie divi pandēmijas gadi ir bijuši izaicinājumu pilni, tomēr jāatgādina, ka antimikrobiālās rezistences problēma nekur nav pazudusi, gluži pretēji, multirezistentās baktērijas turpina izplatīties un rada nopietnu slogu ārstniecības iestādēm. Tādi infekciju kontroles pasākumi kā adekvāta roku higiēna, pareiza individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kontakta transmisijas ierobežošana, korekta izolācijas pasākumu ievērošana, virsmu rūpīga apstrāde ļauj samazināt mikroorganismu transmisijas risku pacientam. Tāpēc katrai ārstniecības personai savās profesionālajās gaitās ir jāapzinās, ka rūpīga vērība jāpievērš infekciju kontroles ievērošanai, lai šo situāciju pacientu aprūpē uzlabotu.

 

0
Feed