NORDPLUS projekta sadarbības partneru tikšanās Somijā

Uzsākot jauno studiju gadu, no 05. līdz 09.09.2022., NORDPLUSS projekta “Empowering Puppetry” (“Leļļu teātra iespējas”) ietvaros Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras lektores Kristīne Vītoliņa un Alīna Anna Pitkeviča kopā ar studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studentēm Eviju Deribo, Kristīni Šulbergu, Gerdu Matisoni un Indru Nīmani piedalījās noslēdzošajā projekta aktivitātē Hāmenlinnas Lietišķo Zinātņu Universitātē (HAMK), Somijā.

Kopā ar sadarbības partneriem no Kauno Kolegija (Lietuva), Tartu Health Care College (Igaunija) un HAMK (Somija), studenti iesaistījās meistarklasēs, kuras vadīja Drāmas terapeite Marja Susi, Komunikāciju lektors un mākslinieks Riku Laakkonens un Mākslas terapijas lektore, leļļu māksliniece Anna–Lisa Tarvainen. Projekta tikšanās mērķis bija leļļu teātra pielietojuma iespējas starpkultūru komunikācijā. Pasniedzēji demonstrēja, kā ikdienišķas un parastas lietas var kļūt par elementu komunikācijas veicināšanai.

Meistarklasēs iegūtās prasmes tika pielietotas, darbojoties starptautiskā komandā, kurā bija iesaistīti projekta sadarbības partneri un HAMK studējošie, kuri šo augstskolu bija izvēlējušies par savu studiju vietu, veidojot noslēguma darbu – performanci par tēmu “Cilvēka dzīves stāsts”.

0
Feed