NORDPLUS projekta “Empowering Puppetry” nedēļa Jūrmalā

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) no 2024. gada 27. līdz 31. maijam Jūrmalā uzņēma NORDPLUS projekta “Empowering Puppetry” dalībniekus no Tartu Health Care College (Igaunija), Kauno kolegija/Kauno kolegija Higher Education Institution (Lietuva), Häme University of Applied Sciences, HAMK (Somija).

FOTOATSKATS

Projekta “Empowering Puppetry” Intensīvās programmas tēma “Lelles pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā” aicināja domāt, kā lelles bērniem var tikt izmantotas izglītošanas un atbalsta nolūkos.

Nedēļas laikā projekta dalībnieki un lektori iesaistījās dažādās aktivitātēs, kas palīdzēja izprast lelles būtību, emocionālo atbalstu, kā arī izglītošanas iespējas agrīnā vecuma bērniem. Iepazīšanās dienā studenti prezentēja savus pētījumus par leļļu izmantošanu katrā dalībvalstī.

Leļļu izgatavošana, stāstu sagatavošana bērniem, aktīvas nodarbības ķermeņa valodā, kā arī lekcija par socio-emocionālu prasmju nozīme bērnu attīstībā bija tēmas, kas tika organizētas projekta dalībniekiem.

Nedēļas noslēgumā studenti starptautiskās grupās prezentēja īsus teatrālus iestudējumus par leļļu izmantošanas iespēju bērniem dažādās dzīves situācijās.

Paldies, sakām Babītes PII par uzņemšanu un atļauju pirmsskolas vecuma bērniem ieskatīties aktivitātēs, Centrs Dardedze par iespēju satikt Džimbu un piedalīties Džimbas drošības skolas nodarbībā, Hotel Jūrmala SPA par uzņemšanu viesos un ģimenes restorānam “Zem Burām” par pusdienām visas nedēļas garumā.

Aiga Grauduma,
LU PSK ārējo sakaru koordinatore

0
Feed