Nāc studēt pie mums! Izmanto iespēju studēt akreditētās studiju programmās par valsts budžeta līdzekļiem!

Nākot uz koledžu pieteikties studijām pārliecinies vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti:

1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
2. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopija (uzrādot oriģinālu);
(CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda)
reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam - Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu

3. Pases kopija (uzrādot oriģinālu)
4. 3 foto (3x4 cm);
5. pieteikums (aizpilda koledžā iesniedzot dokumentus);
6. Valsts valodas prasmes apliecība; (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši Latviešu valodas centralizēto eksāmenu)
7. Uzvārda vai vārda maiņas gadījumā - apliecinošs dokuments
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja nauda ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējās iegutās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms) uzrādot oriģinālu.


Programmas nosaukums
Iegūstamā kvalifikācija
Akreditācija
līdz
Studiju ilgums

Studiju maksa (gadā)
Nepieciešamie CE eksāmeni

-
Māszinības
Māsa
31.12.2017.
3 gadi
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda

-
Ārstniecība
Ārsta palīgs
31.12.2017.
3 gadi
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda

-
Biomedicīnas laborants
Biomedicīnas laborants
31.12.2017.
2 gadi
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda

-
Radiologa asistents
Radiologa asistents
31.12.2013.
3 gadi
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda

-
Podoloģija
Podologs
31.12.2014.
2 gadi
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda

-
Sociālā aprūpe
Sociālais aprūpētājs
31.12.2017.
2 gadi
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda

-
Sociālā rehabilitācija
Sociālais rehabilitētājs
31.12.2014.
2 gadi
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda

-
Estētiskā kosmetoloģija
Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā
31.12.2017.
3 gadi
1500 Ls
Latviešu valoda
Svešvaloda


Ieskaties!
Jauna, akreditēta, maksas studiju programma!


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma „Estētiskā kosmetoloģija”


Pilna laika studijas, dienas un vakara grupa.


Uzņemšana visās studiju programmās notiek katru darba dienu no plkst. 9,00 - 15,00
no 16.jūlija līdz 17. augustam
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā
Vidus proespektā 36/38, Jūrmala, tālr. +371 67752507

vai arī studiju programmām "Ārstniecība" un "Māszinības" Rēzeknes filiālē P. 13,00 - 16,30, O. - P. 9,00 - 15,00 - Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, tel. 64625326


REĢISTRĀCIJAS MAKSA vienā studiju programmā Ls 5.00 (pieci lati)
Summa jāieskaita bankā:


Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
saīsinājums: LU PSK
Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr. 90000031813
Valsts kase, kods TRELLV22
konta nr. LV66TREL9150234006000
maksājuma uzdevumā obligāti norādīt "Ieņēmumu kods 21379"

vai arī var maksāt skaidrā naudā - LU PSK Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā uzņemšanas komisijā.

0
Feed