LU PSK "Ziemassvētku stāsts"

Kas ir Ziemassvētki?

Tas ir siltums no pagātnes, drosme šodienai un cerība nākotnei. Tā ir kvēla vēlēšanās, lai katrs nams tiktu piepildīts ar svētībām – bagātām un mūžīgām, un lai katrs ceļš vestu pretī mieram.
/A. M. Faro/


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Studējošo pašpārvalde 2014. gada 16. decembra pēcpusdienā bija aicinājusi uz savu gada noslēguma pasākumu. Koledžas zālē bija sapulcināti pasniedzēji, koledžas darbinieki un studējošie, lai kopā tiktu veidots “Ziemassvētku stāsts”.
Katrs kurss uzstājās ar iepriekš sagatavotu priekšnesumu, kura tēmu kursa vecākais bija saņēmis no Studējošo pašpārvaldes. Tā no maziem fragmentiem, kuriem cauri vijās sirsnība un prieks, tapa gada gaišāko svētku stāsts.
Pasākuma laikā klātesošie pārliecinājās, ka medicīnas koledžas studenti ir radošām idejām bagāti. Spēj kopā radīt svētkus sev un apkārtējiem, sniedzot viens otram pozitīvas emocijas!


Paldies Studējošo pašpārvaldei par sadarbību šajā gadā! Lai radošas idejas, panākumi un veiksme, īstenojot jaunās ieceres 2015. gadā!


Paldies ikvienam studentam, kas atsaucās Studējošo pašpārvaldes aicinājumam, darināt baltās Ziemassvētku zvaigznes, lai koledžā tiktu radīta Ziemas saulgriežu noskaņa! Paldies par priekšnesumiem! Lai jums gaiši Ziemassvētki un apņēmība Jaunajā gadā, realizējot izvirzītos mērķus un gandarījums par paveikto!


Ar sveicieniem 2014. gada nogalē –
Agnese Grase,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste


Foto: Madara Miķelsone

0
Feed