ziemas uzņemšana LU PSK

LU PSK ziemas uzņemšana 2020/2021, ELEKTRONISKA PIETEIKŠANĀS!!!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina ziemas uzņemšanu studiju programmā “PODOLOĢIJA” (pilna laika klātienes vakara grupā) – no 2021. gada 4. līdz 22. janvārim.

Iegūstamā kvalifikācija: podologs
Studiju ilgums: 2 gadi
Studiju maksa: 2000.00 EUR/ par 1 studiju gadu (200.00 EUR/ par 1 mēnesi)

Dokumentu iesniegšana: 04.-22.01.2021. (ELEKTRONISKA PIETEIKŠANĀS) 
Reģistrācijas maksa: 5.00 EUR (tikai ar bankas pārskaitījumu, maksājuma rekvizītus un nosacījumus - skat. zemāk)

ELEKTRONISKĀS PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI:
1) jāaizpilda REFLEKTANTA PIETEIKUMS;
2) uz lupsk@lupsk.edu.lv jānosūta e-pasts ar šādiem pielikumiem:
- atestāta/ diploma kopija;
- atestāta/ diploma sekmju izraksta kopija:
- ISEC sertifikātu kopijas, ja tādi ir norādīti sekmju izrakstā.
(e-pasta tematā jānorāda: Ziemas uzņemšana - VĀRDS/ UZVĀRDS)

Rezultātu paziņošana: 25.01.2021. (Uzņemšanas komisija ar katru reflektantu sazināsies personīgi)
Par studiju līguma slēgšanas datumu un laiku Uzņemšanas komisija sazināsies personīgi.

IZMANTO IESPĒJU!
Divu gadu laikā iegūsti diplomu par 1. līmeņa augstāko izglītību specialitātē "Podologs".
Kļūsti par ārstniecības personu, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā!

Ārstniecības likuma 1. pants nosaka, ka:
1) ārstniecība — profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe;
2) ārstniecības personas — personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību.

UZZINI VAIRĀK PAR:
- studiju programmu “Podoloģija”
- LU PSK uzņemšanas noteikumiem 2020/2021
- jautājumu gadījumā aicinām zvanīt +371 25448404 (kanceleja) vai rakstīt uz e-pastu: lupsk@lupsk.edu.lv

Veicot reģistrācijas maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

0
Feed