LU PSK viesojas LR veselības ministrs Hosams Abu Meri

Ceturtdien, 4. jūlijā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) viesojās LR veselības ministrs Hosams Abu Meri un Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Kļaviņa.

FOTOATSKATS

Vizītes laikā tika organizēta tikšanās ar LU PSK administrāciju, kur sarunu par aktuālajiem veselības un izglītības nozares jautājumiem saistībā ar koledžas attīstību vadīja direktore Iveta Strode un direktores vietniece studiju darbā Ināra Dupure. Savukārt katedru vadītājas – Elita Rukta, Ina Vīksniņa, Janeta Strazdiņa, vērsa uzmanību uz jautājumiem, kas būtiski skar studiju programmu īstenošanu.

Pēc diskusijas vizīte tika turpināta, iepazīstinot viesus ar koledžas infrastruktūru un studiju vidi – pirmsklīniku kabinetiem, simulāciju telpām, laboratorijām, veselības un sociālās aprūpes praktisko nodarbību kabinetiem.

Vizītes noslēgumā viesi atzinīgi novērtēja LU PSK veikto ieguldījumu studiju procesa un studiju vides attīstībā, uzteica nozīmīgo pienesumu darba tirgū.

0
Feed