LU PSK uzņemšana 2022/2023 (RĒZEKNES FILIĀLĒ)

Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiālē dokumentu pieņemšana 2022./ 2023. akadēmiskajam studiju gadam tiks organizēta klātienē no 05. līdz 21.07.2022., konkursa rezultāti tiks paziņoti 22.07.2022. (koledžas mājaslapā).

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS (Rēzeknē):
LU PSK Rēzeknes filiālē no 05. līdz 21.07.2022.,
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00,
Adrese: N. Rancāna ielā 23A, Rēzeknē, LV-4601
Tālr.: +371 64625326, mob.: +371 27882168

DOKUMENTI, KURI JĀIESNIEDZ UZŅEMŠANAS KOMISIJĀ, skatīt šeit>>

Reģistrācijas maksa: 5 EUR (par vienu studiju programmu), par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.
Maksājumu par reģistrācijas maksu LU PSK Rēzeknes filiāle var veikt:
tikai ar pārskaitījumu (no 05. līdz 21.07.2022.) LU PSK bankas kontā, Uzņemšanas komisijai jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums.

Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000
Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

Dokumentu pieņemšana LU PSK RĒZEKNES FILIĀLĒ:
Studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas) konkursa kārtībā:
"Ārstniecība" (kvalifikācija “Ārsta palīgs”, studiju ilgums – 3 gadi);
"Sociālā aprūpe" (kvalifikācija “Sociālais aprūpētājs”, studiju ilgums – 2 gadi);
"Sociālā rehabilitācija" (kvalifikācija “Sociālais rehabilitētājs”, studiju ilgums – 2 gadi).
MAKSAS studiju programmās:
“Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi; 1200 EUR/ 1 studiju gads);
"Podoloģija" (kvalifikācija “Podologs”, studiju ilgums – 2 gadi; 2000 EUR/ 1 studiju gads);
"Ārstniecība"* (kvalifikācija “Ārsta palīgs”, studiju ilgums – 3 gadi; 1650 EUR/ 1 studiju gads).
* Ja netiek izturēts konkurss par valsts budžeta līdzekļiem.

UZZINI VAIRĀK PAR STUDIJU PROGRAMMĀM, skatīt šeit>>

Studiju programmā “Māszinības”, pamatojoties uz 2019. gada 29. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 537 “Par konceptuālo ziņojumu “Par māsas profesijas turpmāko attīstību””, uzņemšana medicīnas koledžās tiek pārtraukta.

0
Feed