LU PSK uzņemšana 2022/2023 pagarināta līdz 11.08.2022.

Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) dokumentu pieņemšana 2022./ 2023. akadēmiskajam gadam konkrētās studiju programmās tiek pagarināta līdz 11.08.2022., konkursa rezultāti tiks paziņoti 12.08.2022. (koledžas mājaslapā).

DOKUMENTI, KURI JĀIESNIEDZ UZŅEMŠANAS KOMISIJĀ (jāuzrāda oriģināli), skatīt šeit>>

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS (Jūrmalā):
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
no 25.07. līdz 11.08.2022., katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00,
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā, LV-2010
Tālr.: +371 67752507, mob.: +371 25448404; e-pasts: lupsk@lupsk.edu.lv

Dokumentu pieņemšana JŪRMALĀ
Studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas) konkursa kārtībā:
"Sociālā aprūpe" (kvalifikācija “Sociālais aprūpētājs”, studiju ilgums – 2 gadi);
"Sociālā rehabilitācija" (kvalifikācija “Sociālais rehabilitētājs”, studiju ilgums – 2 gadi).
MAKSAS studiju programmās konkursa kārtībā:
“Biomedicīnas laborants” (kvalifikācija “Biomedicīnas laborants”, studiju ilgums – 2 gadi; 1900 EUR/ 1 studiju gads);
“Ārstnieciskā masāža”, pilna laika klātienes dienas grupā (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi; 1200 EUR/ 1 studiju gads).

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS (Rēzeknē)
LU PSK Rēzeknes filiālē no 25.07. līdz 11.08.2022.,
pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00,
Adrese: N. Rancāna ielā 23A, Rēzeknē, LV-4601
Tālr.: +371 64625326, mob.: +371 27882168

Dokumentu pieņemšana RĒZEKNĒ
Studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas) konkursa kārtībā:
"Sociālā rehabilitācija" (kvalifikācija “Sociālais rehabilitētājs”, studiju ilgums – 2 gadi).
"Sociālā rehabilitācija"/ Madonas grupa (kvalifikācija “Sociālais rehabilitētājs”, studiju ilgums – 2 gadi).
MAKSAS studiju programmās konkursa kārtībā:
"Podoloģija" (kvalifikācija “Podologs”, studiju ilgums – 2 gadi; 2000 EUR/ 1 studiju gads);
“Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi; 1200 EUR/ 1 studiju gads).

Reģistrācijas maksa: 5 EUR (par vienu studiju programmu), par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.
Maksājumu par reģistrācijas maksu var veikt:
1) skaidrā naudā – LU PSK kasē vai
2) ar pārskaitījumu* – LU PSK bankas kontā, Uzņemšanas komisijai jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums.
(*LU PSK Rēzeknes filiālē maksājums tikai ar pārskaitījumu, uzņemšanas komisijai nepieciešams uzrādīt veikto maksājuma uzdevumu)

Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000
Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

 

0
Feed