LU PSK uzņem viesus no partneraugstskolas

Ceturtdien, 25. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) programmas ERASMUS+ ietvaros viesojās partneri no Utenas University of Applied Science (Lietuva).

Vizītes laikā LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa, ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma un lektore Iveta Sundikova tikās ar Lietuvas Utenas University of Applied Sciences Sociālā darba katedras pārstāvēm Zitu Ribokieni, Lidiju Kondrašovieni, Dalia Stunzenieni. Tikšanās laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas gan studiju programmu, gan pētniecības ietvaros, kā arī par vieslekcijām un programmas ERASMUS+ mobilitātes iespējām studējošiem un lektoriem.


Paldies kolēģiem no Lietuvas par veiksmīgo sadarbību, kura sekmīgi noris jau vairākus gadus!

Aiga Grauduma,
LU PSK ārējo sakaru koordinatore

0
Feed