LU PSK sveic Latvijas neatkarības svētkos

Vēl daudz jāatmin, kaut daudz ir iedots.
Tā gaisma aiz kalna atkal cels mūs un vienos.
Kad vēji virs laikiem met viesuļus zaros,
Tu būsi man zeme, es tev... Es būšu tavs karogs!

Kas plīvos negaisā, runās sudrabā, līdzās klusēs zeltā!
Pacelsies virs pils augšām celtās, augšām celtās!
/R. Kaupers/


Sirsnīgi sveicam Latvijas neatkarības 31. atjaunošanas gadadienā!


Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas koledžas
administrācija

0
Feed