sieviete pie datora ekrāna

LU PSK studentu konference “Pētniecība studiju procesā”

Otrdien, 23. februārī, norisinājās ikgadējā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studentu konference “Pētniecība studiju procesā”, ko organizēja LU PSK direktores vietniece studiju darbā Dagnija Gulbe sadarbībā ar Sociālās aprūpes katedras docētājiem.

Konferenci atklāja Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska ar prezentāciju “Kvalitatīvās pētījumu metodes māszinību vēstures izpētei”, kurā skaidroja kvalitatīvo pētniecisko metožu nozīmi un aicināja studējošos pievērsties veikt pētījumus, kuru pamata avoti ir vēsturiskie materiāli un apkopotās arhīvu liecības. Turpinājumā par statistikas lomu pētījumu procesā uzstājās un izskaidrojošos piemēros dalījās Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes lektore Madara Miķelsone. Par to, kas studējošajiem jāņem vērā, izstrādājot pētījumu kvalifikācijas darba ietvaros, konferences dalībniekiem prezentācijā “Ētiskie aspekti pētījumos” stāstīja LU PSK Ētikas komisijas sekretāre Rūta Melbārde-Vāvere.

Konferences otrajā daļā uzstājās Sociālās aprūpes katedras pārstāvji. Studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” absolvente Ilze Biseniece prezentēja savu veikto pētījumu “Sociālo pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti pilsētā” un dalījās pieredzē, kas tika gūta pētniecības procesa gaitā. Savukārt studiju programmas “Sociālā aprūpe” 2. kursa studente Inga Rūža prezentēja pilotprojektā “Darba vides riska faktori sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” paveikto.

Konferences noslēgumā studējošie atzinīgi novērtēja konferences norisi, tēmu aktualitāti un apstiprināja, ka tika gūtas zināšanas un jaunas ierosmes pētījumu veikšanai.

Konference tika organizēta tiešsaistē, MS Teams platformā.
Konferenci moderēja Ina Vīksniņa, LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja.

0
Feed