LU PSK studentiem panākumi LKA konkursā

Šī gada pavasarī Latvijas Koledžu asociācija (LKA) aicināja koledžu studentus piedalīties izaicinājumā – konkursā, kura mērķis bija dot studentiem iespēju radošā izpildījumā dokumentēt savu attālināto studiju procesa ikdienu. Starp konkursantiem kuplā pulkā bija arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studenti, kuru iesniegtie darbi tika atzinīgi novērtēti.

LKA konkurss tika izsludināts divās daļās. Studentiem bija iespēja iesūtīt darbus eseju konkursam "Es studēju koledžā" un video sižetu konkursam "Radam. Darām. Radām." LU PSK studenti bija raduši iespēju un pieņēma izaicinājumu darbus sagatavot un iesūtīt abām konkursa daļām.

LU PSK administrācija pateicas saviem studentiem par dalību un lepojas ar sasniegto!
Paldies par dalību eseju konkursā "Es studēju koledžā":
Solvitai Eisakai, studiju programmas “Ārstniecība” (AP1R) 1. kursa studentei – iegūta 3. vieta;
Laumai Balodei, studiju programmas “Podoloģija” (P1A) 1. kursa studentei – saņemta Atzinība;
Laurai Jansonei, studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” (AM1A) 1. kursa studentei – saņemta Atzinība.
Paldies par dalību video sižetu konkursam "Radam. Darām. Radām.":
Ksenijai Savļevičai un Elīnai Vilkai, studiju programmas “Radiologa asistents” (R1A) 1. kursa studentēm – iegūta dalīta 1. vieta;
Kristīnei Karpovai, Lilitai Gžibovskai, Liānai Samoļotovai, studiju programmas “Ārstniecība” (AP3R) 3. kursa studentēm – saņemta Atzinība;
Laumai Balodei, studiju programmas “Podoloģija” (P1A) 1. kursa studentei – saņemta Atzinība.

AICINĀM APSKATĪT video sižetu konkursa 1. vietas ieguvēju darbu.

0
Feed