LU PSK saņem Veselības ministrijas Pateicības rakstu

Ceturtdien, 5. maijā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai tika pasniegts Veselības ministrijas Pateicības raksts par atbalsta sniegšanu ārstniecības iestādēm veselības aprūpes nozarei kritiskā situācijā, aktīvi piesaistot medicīnas studentus COVID-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē.

Svinīgā pasākuma norisē, kas norisinājās Rīgas Stradiņa universitātē, Pateicības rakstu LU PSK direktorei Ivetai Strodei pasniedza veselības ministrs Daniels Pavļuts.

LU PSK administrācija pateicas Ārstniecības katedras vadītājai Janetai Strazdiņai par atsaucību un ieguldīto darbu studējošo piesaistē un koordinēšanā, sniedzot atbalstu cilvēkresursu nodrošināšanā veselības aprūpes iestādēs COVID-19 pacientu aprūpē.

0
Feed