Rēzeknes filiāle

LU PSK Rēzeknes filiāles jaunās telpas, 14.09.2020.

2020./ 2021. studiju gadu Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle ir uzsākusi jaunā adresē – N. Rancāna ielā 23A, Rēzeknē. Jauna mājvieta filiālei bija nepieciešama, lai sekmīgi varētu turpināt attīstību un spētu nodrošināt vidi ērtākam studiju procesam, kurā tiek izglītoti topošie veselības aprūpes speciālisti Latgales reģionam. Koledžas Rēzeknes filiāle darbību uzsāka 2007./2008. studiju gadā.

0
Feed