LU PSK pieejama akustikā cilpa

Kopš 2018. gada februāra mēneša Latvijas Universitātes P. Stradiņa

medicīnas koledžas studējošiem ar dzirdes traucējumiem, lai atvieglotu studiju procesu, ir
iespēja izmantot akustisko cilpu. Tā tiek nodrošināta iespēja daudz labāk
uztvert visu informāciju, kas tiek sniegta gan lekciju, gan seminārnodarbību
laikā.

0
Feed