LU PSK pieejama akustikā cilpa

Augstākā izglītība ir iekļaujoša, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu studējošo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena studējošā līdzdalības iespējas gan studiju procesā, gan zinātniskajā darbībā, gan ikdienas dzīvē, tādējādi samazinot un izslēdzot segregāciju un diskrimināciju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti.


Ar katru studiju gadu Latvijā palielinās studentu ar invaliditāti skaits. Invaliditāte var būt dažāda – redzama, neredzama. Viens no neredzamās invaliditātes veidiem ir dzirdes traucējumi. Studentam ar dzirdes traucējumiem ir jāpielieto lielas pūles, lai uztvertu lekcijās rādīto, stāstīto un uzklausītu citu studentu sacīto.

Arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) viens no mērķiem ir veidot studiju vidi pieejamāku, sadarbojoties ar jebkuru studentu. Kopš 2018. gada februāra mēneša LU PSK studējošiem ar dzirdes traucējumiem, lai atvieglotu studiju procesu, ir iespēja izmantot akustisko cilpu. Tā tiek nodrošināta iespēja daudz labāk uztvert visu informāciju, kas tiek sniegta gan lekciju, gan seminārnodarbību laikā. Priekšlikums par akustiskās cilpas iegādi un pieejamību koledžā tika saņemts no LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītājas Daces Erkenas.

LU PSK Sociālās aprūpes katedras “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studente Vineta Miljone dalās savos pirmajos iespaidos par akustiskās cilpas izmantošanu lekcijas laikā: “Esmu ļoti pateicīga, ka man pirmajai tika uzticēts izmēģināt akustisko cilpu. Noregulējot iekārtu atbilstošajā skaļuma līmenī, varēju atslābināties un mierīgi klausīties lekciju, nebija jākoncentrējas, lai lasītu lektores sacīto “no lūpām”. Liels paldies, koledžas administrācijai par akustisko cilpu un iespēju to izmantot lekcijās.” Kā ierosinājumu akustiskās cilpas plašākam pielietojumam nodarbību laikā, studente min iekārtas izmantošanu arī organizējot grupu darbus, lai tiktu atvieglota komunikācija un sadarbība ar pārējiem grupas biedriem.

FOTOATSKATS

Ina Vīksniņa,
LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektore

0
Feed