LU PSK papilduzņemšana Rēzeknes filiālē 2021/2022

Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža pagarina 2021./2022. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu:


UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS Rēzeknē:
katru darba dienu no 13.08.2021. līdz 24.08.2021. plkst. 9.00-15.00
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē
Adrese: N. Rancāna ielā 23A, Rēzeknē, LV-4601
mob.27882168; e-pasts: lupsk@lupsk.edu.lv

Dokumentu pieņemšana tiek pagarināta šādās MAKSAS studiju programmās:
“Ārstnieciskā masāža”
“Podoloģija”

REĢISTRĀCIJAS MAKSA: 5.00 EUR par vienu studiju programmu.

Maksājumu par reģistrācijas maksu var veikt:
ar pārskaitījumu – LU PSK bankas kontā, Uzņemšanas komisijai jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums.

Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000

0
Feed