LU PSK papilduzņemšana 2021/2022

Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža pagarina 2021./2022. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu:


UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS Jūrmalā:

katru darba dienu no 11.08.2021. līdz 24.08.2021. plkst. 9.00-15.00
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010 (bibliotēka, 2. korpuss, 2. stāvs)
mob.: 25448404; e-pasts: lupsk@lupsk.edu.lv


Dokumentu pieņemšana tiek pagarināta šādās studiju programmās:
Studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas)

"Sociālā aprūpe"
MAKSAS STUDIJU PROGRAMMĀS
“Ārstnieciskā masāža”
“Estētiskā kosmetoloģija”
“Radiologa asistents”
“Ārstniecība”


REĢISTRĀCIJAS MAKSA: 5.00 EUR par vienu studiju programmu.


Maksājumu par reģistrācijas maksu var veikt:
1) skaidrā naudā – LU PSK Uzņemšanas komisijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala) vai
2) ar pārskaitījumu – LU PSK bankas kontā, Uzņemšanas komisijai jāuzrāda izdrukāts
maksājuma uzdevums.


Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:

Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.


Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000

0
Feed