LU PSK pakalpojumu pieejamība 20.12.2021.-03.01.2022.

Informācija par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) sniegto pakalpojumu pieejamību laika periodā no 20.12.2021. līdz 03.01.2022.:

LU PSK KANCELEJA
Pakalpojumi klātienē pieejami tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Kontaktinformācija: mob. +371 25448404, t. +371 67752507, e-pasts: lupsk@lupsk.edu.lv

LU PSK BIBLIOTĒKA
Strādās attālinātā režīmā.
LU PSK studējošiem ir pieejama EBSCO datu bāze (arī attālinātajā darba režīmā).
Informācija par brīvpieejas un elektroniskajiem resursiem koledžas mājaslapā – sadaļā "STUDENTIEM/ BIBLIOTĒKA".
Kontaktinformācija: mob. +371 20274493, e-pasts:biblioteka@lupsk.edu.lv

ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
Pakalpojumi klātienē pieejami tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Kontaktinformācija:
Diāna Bakāne, katedras lietvedības daļas vadītāja
Mob.: +371 29161494, e-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv

MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
Pakalpojumi klātienē pieejami tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Kontaktinformācija:
Aiga Tonne, katedras lietvede
Mob.: +371 28690166, e-pasts: aiga.tonne@lupsk.edu.lv

SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
Pakalpojumi klātienē pieejami tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Kontaktinformācija:
Ina Ozola, katedras studiju metodiķe
Mob.: +371 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

0
Feed