LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras konference

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Medicīnas tehnoloģiju katedra sadarbībā ar Latvijas Radiogrāferu un Radiologu asistentu asociāciju (LRRAA), biedrību “Latvijas Podologu biedrība” (LPB), Latvijas Laborantu asociāciju rīkos starptautisko starpdisciplināro zinātnisko konferenci “Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā VI”.

Konferences norise: 02.-03.12.2023. (tiešsaistē MS Teams, klātienē)
Tēma: Invazīvo procedūru riski medicīnas tehnoloģiju attīstībā
Mērķauditorija: radiologa asistenti, podologi, biomedicīnas laboranti

PROGRAMMA, .PDF (saskaņota LĀPPOS, 16 TIP)
Pieteikšanās līdz 27.11.2023., aizpildot pieteikuma formu >> ŠEIT
Dalības maksa: 30 EUR (apmaksa jāveic līdz 27.11.2023.)

Rekvizīti apmaksas veikšanai:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Reģ. Nr. 90000031813
AS SWEDBANK, kods HABALV22
Konta nr. LV17HABA0551054795302
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Vārds, uzvārds, 02-03.12.2023. KONFERENCE EKK 21379

Konferences zinātniskā komiteja:
Mg.sc.educ. Elita Rutka, docente, LU PSK, LRRAA priekšsēdētājas vietniece
Mg.paed. Tatjana Ivanova, lektore, LU PSK, LPB valdes priekšsēdētāja
Mg.biol. Rūta Melnbārde-Vāvere, LU PSK lektore, studiju programmas “Biomedicīnas laborants” vadītāja
Mg.sc.educ. Aelita Koha, docente, LU PSK, studiju programmas “Podoloģija” vadītāja
Dr.paed. Mārīte Saulīte, docente, LU PSK, LPB valdes priekšsēdētāja vietniece

Kontaktinformācija
Par konferences organizatoriskiem jautājumiem:
Aelita Koha, aelita.koha@lupsk.edu.lv
Elita Rutka, elita.rutka@lupsk.edu.lv
Par finanšu un reģistrācijas jautājumiem:
Agnese Oliņa, agnese.olina@lupsk.edu.lv

0
Feed