LU PSK direktore saņem IZM Atzinības rakstu

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2022./ 2023. akadēmiskā gada atklāšanas diena bija īpaši nozīmīga. Koledžas pagalmā Jūrmalā tika turpināta skaistā tradīcija – uz pirmo tikšanās reizi ar administrāciju un docētājiem tikās pirmo kursu studenti, kas 2022. gada 5. septembri bija sanākuši kuplā pulkā. Tā apliecinot, ka LU PSK piedāvā studiju programmas, kurās var apgūt pieprasītas veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares kvalifikācijas.

Pirmo šī studiju gada dienu īpašu darīja notikums, kurā svinīgos apstākļos klātesot LU PSK kolektīvam koledžas direktorei Ivetai Strodei tika pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās augstākās izglītības attīstībā Latvijā.

I. Strode ir veikusi nozīmīgu pienesumu LU PSK attīstībā, sekmējot koledžas studiju programmu pilnveidi un piedāvājumu, izstrādājot tālākizglītības programmas un vadot to realizēšanu koledžā, kā arī ieguldot darbu topošo veselības aprūpes nozares profesionāļu izglītošanā, docējot veselības aprūpes nozares studiju kursus.

0
Feed