LU PSK direktore saņem Atzinības rakstu

Piektdien, 30. novembrī, Jūrmalas Kultūras centrā norisinājās Jūrmalas domes rīkots pasākums “Sabiedriskā labuma balva 2018”, kurā nominācijā “Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā” Atzinības raksts tika pasniegts Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktorei Ilgai Eriņai.

LU PSK kolektīvs lepojas un sirsnīgi sveic savu direktori!


LU PSK direktori Ilgu Eriņu “Sabiedriskā labuma balva 2018” nominācijai izvirzīja Latvijas Neatliekamās medicīnas speciālistu asociācija, Atzinības rakstu pasniedza SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs un Ķirurģijas nodaļas vadītājs Egons Liepiņš.

FOTOATSKATS

Pasākums “Sabiedriskā labuma balva” norisinājās jau trešo gadu, apbalvojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldība iedibinājusi 2016. gadā. Svinīgajā ceremonijā Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķīra apbalvojumus un izteica atzinību iedzīvotājiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas iedzīvotāju veselības jomā un sociālajā aizsardzībā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

Sabiedriskā labuma balvas tika piešķirtas vairākās nominācijās, pasniedzot Jūrmalas pilsētas Goda rakstu, Atzinības rakstus un balvas. Laureātus sveica Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe, kura svinīgajā uzrunā atzīmēja: „Jūrmalas pilsēta vēlas no sirds pateikt paldies un godināt cilvēkus, kuri nesavtīgi rūpējas un ikdienā sniedz atbalstu mūsu līdzcilvēkiem, palīdzot atgūt veselību, iedrošinot noticēt saviem spēkiem un veicinot iekļaušanos sabiedrībā. Mēs lepojamies ar šiem cilvēkiem, kas ikdienā dara šo grūto darbu, veidojot saliedētāku un stiprāku sabiedrību.”

Vairāk par laureātiem – www.jurmala.lv

Informācijas sagatavošanā izmantota www.jurmala.lv relīze.

0
Feed