LU PSK darbiniekiem pasniedz LU rektora pateicības

Piektdien, 2. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras vadītāja Janeta Strazdiņa, ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma un sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Grase saņēma Latvijas Universitātes (LU) Rektora pateicības.

Uzsākot jauno akadēmisko gadu, LU saime pulcējās Lielajā aulā, lai atskatītos uz aizgājušā pusgada rezultātiem un sveiktu kolēģus jaunajos akadēmiskajos amatos.

Darbiniekus kopsapulcē sveica LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, LU padomes priekšsēdētājs prof. Ivars Kalviņš, Universitātes Arodbiedrības vadītāja Ilga Rampāne, LU Studentu padomes vadītājs Ralfs Mihailovs.

Tradicionāli darbinieku sapulce noslēdzās ar LU Rektora pateicības rakstu pasniegšanu. LU PSK izvirzītajiem pārstāvjiem prof. Indriķis Muižnieks pateicības pasniedza par ieguldījumu koledžas attīstībā – J. Strazdiņai par studiju virziena "Veselības aprūpe" attīstību un starptautisko zinātniski pētniecisko projektu realizāciju, A. Graudumai par starptautiskās sadarbības veicināšanu un attīstību, aktīvu starptautiski zinātniski pētniecisko projektu vadīšanu, A. Grasei par koledžas atpazīstamības tēla veidošanu.

0
Feed