LU PSK dalība starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē

Ceturtdien, 29. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa un ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma piedalījās XVI starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Mūsdienu menedžments: problēmas un perspektīvas”, ko organizēja Sanktpēterburgas valsts ekonomikas universitāte (Krievija).

Konference norisinājās tiešsaistes režīmā vairākās sekcijās. LU PSK pārstāves bija uzaicinātas uzstāties konferences sekcijā “Iekļaujošās izglītības process augstākajās un profesionālajās izglītības iestādēs”. I. Vīksniņa savā ziņojumā dalījās pieredzē darbā ar studentiem ar invaliditāti studiju procesa organizēšanā un vadīšanā, savukārt A. Grauduma – darbā ar studentiem ar invaliditāti ERASMUS programmas ietvaros.

Konferencē piedalījās dalībnieki no Eiropas un Austrumeiropas valstu augstākās izglītības iestādēm – Somijas, Zviedrijas, Krievijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Armēnijas u. c.

0
Feed