Leļļu teātra iespējas

LU PSK dalība NORDPLUS projektā "Leļļu teātra iespējas"

NORDPLUS projekts “Leļļu teātra iespējas” (“Network Empowering Puppetry”)
Projekta numurs: NPHE-2019/10244
Projekta periods: 2019-2022


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras studiju programmu “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” studentu un lektoru komanda 2019. gada rudenī uzsāka dalību starptautiskā NORDPLUS projektā “Leļļu teātra iespējas” (“Network Empowering Puppetry”). Šī gada rudens periodā tika realizēta projekta praktiskā daļa un veikta projekta pirmā posma izvērtēšana.

NORDPLUS projekta “Leļļu teātra iespējas” (“Network Empowering Puppetry”) atbildīgie sadarbības partneri par projekta sagatavošanu, koordinēšanu un īstenošanas gaitu: Kauno University of Applied Sciences (Lietuva), Tartu Health Care College (Igaunija), LU PSK (Latvija), New Generation of Women’s Initiatives (Lietuva) un HAMK University of Applied Sciences (Somija). 

Projekta galvenais mērķis ir izglītot elastīgu un atvērtu speciālistu, kurš būtu iesaistīts terapeitisko leļļu sagatavošanā, attīstībā un lietošanā.

Projekta dalībniekiem, studentiem no dažādām studiju programmām, NORDPLUS projekta “Leļļu teātra iespējas” (“Network Empowering Puppetry”) ietvaros plānoti un tika uzsākta Intensīvo kursu (5 ECTS apjomā) organizēšana.

Paredzētajā trīs gadu periodā projekta dalībnieki tiks iesaistīti terapeitisku leļļu izgatavošanā un lietošanā dažādām mērķgrupām. Pirmais gads paredzēts sagatavot lellītes darbam ar bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām. Otrais gads – darbam ar narkotisko vielu atkarīgajām personām, trešajā gadā – darbā ar gados jaunajiem likumpārkāpējiem.

Starptautiskā NORDPLUS projekta sadarbības partneru pirmā tikšanās norisinājās 2019. gada septembrī Kauno University of Applied Sciences (Lietuva), lai pārrunātu darbības stratēģiju, vienotos par aktivitātēm. Studentiem tika uzdoti mājasdarbi – apzināt un sagatavot prezentāciju par katras dalībvalsts pieredzi leļļu izmantošanā, kā arī organizēt interviju ar speciālistu, kas nodarbojas šajā nozarē, lektoriem – sagatavoties plānotajām meistarklasēm.

Otrā projekta tikšanās – 2020. gada septembrī, tika organizēta jau attālinātā darba režīmā, lai vienotos par Intensīvo kursu organizēšanu projektā iesaistītajiem studentiem 2020. gada oktobrī.

Pirmajā tiešsaistes nodarbībā oktobra mēneša ietvaros partnervalstu studenti iepazinās viens ar otru un prezentēja katras valsts līdzšinējo pieredzi leļļu izmantošanā. Turpmāk divas dienas tika organizētas attālinātas praktiskās nodarbības, kuras vadīja Somijas leļļu meistare Hanna Raisa un projekta Zviedrijas pārstāve Åsa Viklund. Studenti apguva teorētisko materiālu par terapijas leļļu sagatavošanu, izmantošanu, to dzīvesstāstu, kā arī paši gatavoja savas lelles. 

Projekta Intensīvā kursa noslēgumā studentiem no katras dalībvalsts bija jāsagatavo videomateriāls ar leļļu stāstu, kurā izmantoja savas izgatavotās terapeitiskās lelles.

FOTOATSKATS, LU PSK studentu dalība projekta NORDPLUS projekta “Leļļu teātra iespējas” (“Network Empowering Puppetry”) pirmā posma praktiskajā realizēšanā.

Studenti, sniedzot atgriezenisko saiti par projekta praktisko pirmo posmu, atzinīgi novērtēja kopdarbu, projekta ideju, iesaisti un saņemto informāciju.

LU PSK Sociālās aprūpes katedras iesaistītie lektori atzinīgi vērtē NORDPLUS projekta “Leļļu teātra iespējas” (“Network Empowering Puppetry”) pirmā posma rezultātu. Projekts sniedzis iespēju izmantot un integrēt studiju procesā jaunu metodi, kā arī vairāk iepazīt sadarbības partnerus.

0
Feed