LU PSK aicina saziņā izmantot e-adreses kanālu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atgādina, ka kopš 2018. gada 1. jūnija iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir pieejama oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese).

E-adrese ir drošs, uzticams un aizsargāts elektroniskās saziņas pakalpojums, ar kura palīdzību iedzīvotāji un uzņēmumu pārstāvji, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm un otrādi.

E-adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj "ierakstītas vēstules" sūtījumu. Lai nodrošinātu nepieciešamo korespondences konfidencialitātes, uzticamības un integritātes līmeni, piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile). To nosaka Oficiālās elektroniskās adreses likuma 7. panta otrā daļa. Papildus, ziņojums e-adresē tiek šifrēts. Ziņojuma saturs redzams tikai nosūtītājam un saņēmējam. Līdz ar to, e-adrese nodrošina arī valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamo drošības līmeni, t. sk., fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju saturošu sūtījumu apriti.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) aicina:
gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, saziņai ar iestādi izmantot LU PSK e-adresi.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR E-ADRESI:
1. Vizuāls materiāls – “E-adrese drošai saziņai” (PDF)
2. Vizuāls materiāls – “E-adreses priekšrocības (PDF)
3. Buklets par e-adresi (PDF)
4. Informatīvs materiāls par e-adresi” (PDF)
5. E-risinājumi – LV, RU (PDF)
6. E-risinājumi – LV, EN (PDF)

JAUTĀJUMI PAR E-ADRESI: www.latvija.lv
KAS IR E-ADRESE?: www.mana.latvija.lv

Informācija sagatavota pamatojoties uz VARAM 20.10.2021. iesūtīto dokumentu “Par e-adreses kanāla izmantošanas veicināšanu”.

0
Feed