LU PSK administrācijas apsveikums valsts svētkos

Vēl daudz jāatmin, kaut daudz ir iedots.
Tā gaisma aiz kalna atkal cels mūs un vienos.
Kad vēji virs laikiem met viesuļus zaros,
Tu būsi man zeme, es tev... Es būšu tavs karogs
/Renārs Kaupers/

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā!
Novēlam gan valsts svētku dienā, gan ikdienā cienīt un novērtēt mums doto neatkarību, jo, cik stipri savā ticībā būs mēs paši, tik stipra būs Latvija! Lai svētku noskaņa katrā mājā!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
administrācija

0
Feed