LU PSK administrācija sveic Zinību dienā

Cien. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas saime - studējošie, docētāji un darbinieki!

Lai vērtīgām zināšanām bagāts jaunais akadēmiskas gads! Lai studijas un paveiktais darbs dod gandarījumu un ļauj atvērt jaunu iespēju durvis!

Sekmīgu 2022./ 2023.  akadēmisko gadu!

LU PSK administrācija


0
Feed