LU PSK administrācija sveic kolektīvu un partnerus gadumijas svētkos

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.
/I. Ziedonis/

Gaišus un sirdssiltus Ziemassvētkus katrā mājā, vērtīgiem darbiem un panākumiem bagātu 2022. gadu!

PALDIES PAR SADARBĪBU 2021. GADĀ!

Sirsnībā,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
administrācija

0
Feed