LU PSK 2021./ 2022. akadēmiskā gada atklāšana

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2021./ 2022. akadēmiskā gada atklāšanas pasākumi (Jūrmalā un Rēzeknē) tiks organizēti saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Lai koledžā tiktu nodrošināta epidemioloģiski droša vide gan studējošajiem, gan darbiniekiem ir pienākums ievērot LU PSK apstiprināto drošības protokolu (lasīt .PDF). Jāņem vērā, ka studiju procesā klātienē varēs piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar derīgu apliecinājumu par Covid-19 negatīva testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā (papīra vai digitālā formā), atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centa tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
2021./ 2022. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA –

01.09.2021. plkst. 11.00, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.
(kursu sadalījums pa telpām būs izvietots LU PSK informācijas stendos.)

01.09.2021. plkst. 11.00 koledžā jāierodas:
studiju programmu “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija” (DIENAS grupas), “Ārstnieciskā masāža” (DIENAS grupas), “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā rehabilitācija” 1. kursu studējošajiem.

01.09.2021. plkst. 17.00 koledžā jāierodas:
studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija” (VAKARA grupas), “Ārstnieciskā masāža” (VAKARA grupas) 1. kursu studējošajiem.

Ja studējošais attaisnojošu iemeslu dēļ 01.09.2021. koledžā ierasties nevarēs, tad šādā gadījumā nepieciešams informēt katedru lietvedes, kontaktinformācija:
ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
(Studiju programmu – “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža” studējošajiem)
Diāna Bakāne, mob.: 29161494, e-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv
Inta Šubrovska, mob.: 25730072, e-pasts: inta.subrovska@lupsk.edu.lv
MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
(Studiju programmu – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” studējošajiem)
Aiga Tonne, mob.: 28690166, e-pasts: aiga.tonne@lupsk.edu.lv
SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
(Studiju programmas – “Sociālā rehabilitācija” studējošajiem)
Ina Ozola, studiju metodiķe, mob.: 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

Studiju programmas ”Sociālā aprūpe” 1. kursa
2021./ 2022. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 06.09.2021. plkst. 9.40, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

LU PSK Rēzeknes filiāles
2021./ 2022. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA –
06.09.2021. plkst. 10.00, N. Rancāna 23a, Rēzeknē.
Uz koledžu tiek aicināti filiāles studiju programmu “Ārstniecība”, “Ārstnieciskā masāža” un “Podoloģija” 1. kursu studējošie.

LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmas ”Sociālā rehabilitācija” 1. kursa
2021./ 2022. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 09.09.2021. plkst. 16.00, N. Rancāna 23a, Rēzeknē.

ATGĀDINĀJUMS!

Uzņemtie LU PSK 1. kursu studējošie, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK studējošo skaita.

Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studējošie varēs pieteikties no 01.10.2021. koledžas kancelejā. Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.

Studējošie, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā*, 01.09.2021. var ierasties un iekārtoties istabā no plkst. 9.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca). Plašāka informācija par iekārtošanos skatīt te.

* LU PSK Dienesta viesnīcas pakalpojumus varēs izmantot personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar derīgu apliecinājumu par Covid-19 negatīva testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā (papīra vai digitālā formā), atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centa tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

INFORMĀCIJA LU PSK 2. UN 3. KURSU STUDĒJOŠAJIEM PAR LU PSK 2020./ 2021. AKADĒMISKĀ GADA UZSĀKŠANU

Uz studijām – VIDUS PROSPEKTĀ 38, BULDUROS, JŪRMALĀ, jāierodas:
06.09.2021., studiju programmas “Ārstniecība”, “Māszinības”, “Estētiskā kosmetoloģija” (DIENAS un VAKARA grupas), “Ārstnieciskā masāža” (DIENAS un VAKARA grupas), “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” (VAKARA grupa) 2. un 3. kursu studējošajiem.
07.09.2021., studiju programmas “Podoloģija” (DIENAS grupa) 2. kursa studējošiem.
09.09.2021., studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studējošajiem.
13.09.2021., studiju programmas “Sociālā aprūpe” 2. kursa studējošajiem.

06.09.2021. uz LU PSK drošības protokola parakstīšanu – N. RANCĀNA 23A, RĒZEKNĒ, obligāti jāierodas:
plkst. 11.30 - M2R kursa studējošajiem;
plkst. 12.00 - AM2RZ, AM2R kursa studējošajiem;
plkst. 12.30 - M3R kursa studējošajiem;
plkst. 13.00 - AP2R kursa studējošajiem;
plkst. 13.30 - AP3R kursa studējošajiem.

Informējam, ka Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” reģ. nr. 90000031813 (turpmāk – Pārzinis) organizētajā pasākumā, iespējama šī pasākuma fotografēšana un/vai filmēšana, kuras rezultātā iegūtās fotogrāfijas un/vai videoierakstus Pārzinis ir tiesīgs izmantot Pārziņa komunikācijas kanālos (vietnē http://www.psk.lu.lv, sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, YouTube) un drukas darbos. Datu izmantošanas mērķis: arhīva veidošanas, pamatdarbības un sabiedrisko attiecību pasākumu atspoguļošanas, kā arī mārketinga nolūkiem. Sīkāka informācija pieejama klātienē: Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010.


0
Feed