akadēmiskā gada atklāšana

LU PSK 2020./ 2021. akadēmiskā gada atklāšana

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
2020./ 2021. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA –
01.09.2020. plkst. 11.00, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.
(Kursu sadalījums pa telpām būs izvietots LU PSK informācijas stendos.)

01.09.2020. koledžā jāierodas:
studiju programmu “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija” (DIENAS grupas), “Ārstnieciskā masāža” (DIENAS grupas), “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā rehabilitācija” 1. kursu studējošajiem.

Par neierašanās iemeslu uz 01.09.2020. pasākumu nepieciešams informēt katedru lietvedes, kontaktinformācija:
ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
(Studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža” studējošajiem)
Diāna Bakāne, mob.: 29161494, e-pasts: dianabakane@gmail.com
Inta Šubrovska, mob.: 25730072, e-pasts: lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com
MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
(Studiju programmu – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” studējošajiem)
Aiga Tonne, m. t.: 28690166, e-pasts: aiga.tonne@inbox.lv
SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
(Studiju programmas – “Sociālā rehabilitācija” studējošajiem)
Ina Ozola, studiju metodiķe, m. t.: 29373964, e-pasts: inaozola.sakatedra@gmail.com

Studiju programmas ”Sociālā aprūpe” 1. kursa
2020./ 2021. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 07.09.2020. plkst. 10.00,
Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

VAKARA GRUPU
2020./ 2021. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 07.09.2020.

Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

Plkst. 17.00 – jāierodas studiju programmas ”Estētiskā kosmetoloģija” 1. kursa studējošajiem.
Plkst. 18.00 – jāierodas studiju programmas ”Ārstnieciskā masāža” 1. kursa studējošajiem.LU PSK Rēzeknes filiāles
2020./ 2021. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA –
03.09.2019.,
N. Rancāna 23a, Rēzeknē.
Plkst. 10.00 – jāierodas studiju programmu „Māszinības” un „Ārstniecība” 1. kursu studējošajiem.
Plkst. 16.00 – jāierodas studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” (VAKARA grupas) 1. kursa studējošiem.


ATGĀDINĀJUMS!

Uzņemtie LU PSK 1. kursu studējošie, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK studējošo skaita.

Studējošie, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā, 01.09.2020. var ierasties un iekārtoties istabā no plkst. 9.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca). Plašāka informācija par iekārtošanos skatīt te

Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studējošie varēs pieteikties no 01.10.2020. pie katedru lietvedēm. Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.


INFORMĀCIJA LU PSK 2020./ 2021. AKADĒMISKĀ GADA 2. UN 3. KURSU STUDĒJOŠAJIEM

Uz studijām – VIDUS PROSPEKTĀ 38, BULDUROS, JŪRMALĀ, jāierodas:
03.09.2020., studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studējošajiem.
07.09.2020., studiju programmu “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija” (DIENAS un VAKARA grupas), “Ārstnieciskā masāža” (DIENAS un VAKARA grupas), “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” 2. un 3. kursu studējošajiem.
14.09.2020., studiju programmas “Sociālā aprūpe” 2. kursa studējošajiem.

Uz studijām – N. RANCĀNA 23A, RĒZEKNĒ, jāierodas:
03.09.2020., studiju programmas “Sociālā aprūpe” 2. kursa studējošajiem.
04.09.2020., studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” 1. kursa 2. semestra studējošajiem.
07.09.2020., studiju programmu “Māszinības”, “Ārstniecība” 2. un 3. kursu studējošajiem.
Studiju programmas "Ārstnieciskā masāža" 2. kursa 4. semestra studējošajiem - kvalifikācijas darba izstrāde.


Informējam, ka Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” reģ. nr. 90000031813 (turpmāk – Pārzinis) organizētajā pasākumā, iespējama šī pasākuma fotografēšana un/vai filmēšana, kuras rezultātā iegūtās fotogrāfijas un/vai videoierakstus Pārzinis ir tiesīgs izmantot Pārziņa komunikācijas kanālos (vietnē http://www.psk.lu.lv, sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, YouTube) un drukas darbos. Datu izmantošanas mērķis: arhīva veidošanas, pamatdarbības un sabiedrisko attiecību pasākumu atspoguļošanas, kā arī mārketinga nolūkiem. Sīkāka informācija pieejama klātienē: Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010.

0
Feed