LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija

Ceturtdien, 22. aprīlī, norisinājās Latvijas Universitātes (LU) 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kuru LU P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) organizēja sadarbībā ar LU Rīgas Medicīnas koledžu (LU RMK) un LU Rīgas 1. medicīnas koledžu (LU R1.MK). Konferences sekcija šogad tika rīkota tiešsaistes režīmā.

FOTOATSKATS


Konferences sekciju atklāja LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas jomā prof. Valdis Segliņš, kas uzrunā pauda viedokli, ka ik gadu konference ir kā jauns atskaites posms, kas ļauj saskatīt un izvērtēt turpmāko attīstības virzienu, kā arī pateicās par spēju sadarboties arī attālinātā darba apstākļos, lai koledžās sekmīgi tiktu virzīts pētniecības process. Turpinājumā LU Medicīnas fakultātes dekāns prof. Valdis Folkmanis uzsvēra, ka LU koledžas ik gadu apliecina savu teorētisko zināšanu pamatu ar plašu pētījumu klāstu, kur savu ieguldījumu devuši gan studējošie, gan docētāji. Konferences atklāšanā ievadvārdus, laba vēlējumus un vērtīgām zināšanām bagātu dienu klausītājiem un referentiem vēlēja LU PSK direktore Iveta Strode, LU RMK direktors Aksels Roshofs un LUR1.MK direktore Inta Miķele.

Kopumā konferences sekcijā uzstājās 26 referenti, no LU PSK piedalījās 12 referenti – gan studējošie, kas prezentēja kvalifikācijas darba ietvaros izstrādātos pētījumus, gan docētāji, kas piedāvāja iepazīties ar veselības un sociālās aprūpes nozarē veikto pētījumu rezultātiem.

Referenti konferences klausītājiem piedāvāja palšu tēmu klāstu. Tika pārrunāti pašlaik aktuālie jautājumi par dezinfekciju līdzekļu efektivitāti un hospitālajām infekcijām. Apskatītas tēmas par malnutrīcijas problēmām traumatoloģijas un ortopēdijas stacionārā, tika prezentēts plašs pētījums par triglicerīdu paaugstināšanos pacientiem ar trauksmi un depresiju. Referenti prezentēja vēl joprojām aktuālus jautājumus par medicīnas darbinieku motivāciju, ergonomijas pamatprincipiem un pacientu medikamentozo aprūpi, kā arī apskatīja retāk sastopamas tēmas – par Marfāna sindromu bērniem, par kāju masāžu baletdejotājām, par Latvijas tiesu medicīnas ekspertīžu laboratoriju attīstību, par atbalsta sniegšanu nedzirdīgajām grūtniecēm un dzemdētājām Tika aplūkoti arī sociālās labklājības virziena ziņojumi.

Konferences programmā bija iekļauts vēsturisks apskats par vecmāšu izglītības politiku 19. gadsimtā, kas deva pamatu 20. un 21. gadsimta vecmāšu izglītības attīstībai, ar kuru uzstājās Mārtiņš Vesperis no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja.

Plašāku ieskatu par konferences sekcijas tēmām var aplūkot elektroniskajā tēžu krājumā (skat. PDF)

0
Feed