LU STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija

Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija

Projekta nosaukums: Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras

modernizācija un resursu koncentrācija


Projekta vienošanās numurs: 8.1.1.0/17/I/010


Projekta ietvaros LU Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas kā sadarbības
partneris par 313 000 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 266 050 EUR (85%) un valsts budžeta
finansējums 45 950 EUR (15%) iegādāsies mācību līdzekļus studiju programmām Ārstniecība,
Māszinības un Biomedicīnas laborants.


Ir noslēdzies iepirkums „Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai”,
identifikācijas Nr. LU PSK 2019/3 ERAF. Pašlaik tiek slēgti līgumi par preču piegādi studiju
programmām Ārstniecība un Māszinības. Tiks piegādāti defibrilatori, funkcionālās gultas,
infūziju statīvi, intravenozo injekciju simulatori, mulāžas intravenozās injekcijas veikšanai,
intravenozās injekcijas simulatori, funkcionālais sienas panelis un simulācijas manekens.


22.11.2019. projekta ietvaros ir izsludināts atkārtots iepirkums „ Mācību līdzekļu iegāde
medicīnas studiju procesa nodrošināšanai ”, identifikācijas Nr. LU PSK 2019/4 ERAF,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 23.12.2019.


Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 6. decembrī.


Sintija Harju,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
projektu vadītāja

0
Feed