Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija

Projekta nosaukums: Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras 

modernizācija un resursu koncentrācija

Projekta vienošanās numurs: 8.1.1.0/17/I/010

12.07.2019. tika izsludināts iepirkums „Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2019/3 ERAF. Piedāvājumu atvēršana notika 4.09.2019., pašlaik notiek piedāvājumu izvērtēšana. Iepirkumā studiju programmām “Ārstniecība”, “Māszinības” un “Biomedicīnas laborants” Koledža iegādāsies defibrilatorus, intensīvās terapijas konsoli, funkcionālās gultas, simulācijas manekenus, perfuzoru, hematoloģisko analizatoru, interaktīvās mikroskopijas sistēmu u.c., lai nodrošinātu darba tirgum atbilstošu, uz kompetencēm balstītu studiju procesu. Līgumu slēgšana tiek plānota oktobrī un mācību līdzekļi tiks piegādāti līdz gada beigām.

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 9. septembrī.

Sintija Harju,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
projektu vadītāja

0
Feed