Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

2017./2018. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

UZMANĪBU!!!

Informācija 2. un 3. kursu studentiem.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
2018./ 2019. studiju gada
KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

SKATĪT .PDF

0 0
Feed