Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

Uzmanību!!!


Atkārtota kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana - 09.04.2015.,
plkst. 9:30, LU PSK 1. korpusa 107. kabinetā.


Medicīnas tehnoloģiju katedrā:

27.01.2015., plkst.9:00 - P2A
27.01.2015., plkst.14:00 - BL2A
29.01.2015., plkst.10:00 - R3A


Ārstniecības katedrā:

05.02.2015., plkst. 9:00 - K3A
05.02.2015., plkst. 13:00 - K3B
10.02.2015., plkst. 9:00 - AP3A
11.02.2015., plkst. 9:00 - M3A
11.02.2015., plkst. 13:00 - M3B
17.02.2015., plkst. 10:00 - M3R
18.02.2015., plkst. 9:00 - AP3R


Sociālās aprūpes katedrā:

27.02.2015., plkst. 9:00 - SR2A
06.03.2015., plkst. 10:00 - S2G
11.03.2015., plkst. 9:00 - S2A


Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas norises kārtība.

0
Feed