Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas

2016./ 2017. studiju gada
KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS


UZMANĪBU!!!
Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana notiks:


GRUPA
DATUMS
LAIKS

-
AM2Z
29.11.2016.
10:00 – 12:30
-
K3A
10.01.2017.
10:00 – 12:30
-
K3V
10.01.2017.
17:00 – 19:00

0
Feed