Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z (2018/2019)

UZMANĪBU!!!

Informācija LU PSK 2018./ 2019. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.


Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z grupai. Skatīt PDF.

0
Feed