Kursi radiologa asistentiem un radiogrāferiem, 20.10.2018.

PILNVEIDES KURSS
„Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”

Mērķis: Programma paredzēta praktizējošiem radiogrāferiem un radiologa asistentiem „Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”. Radiogrāferu un radiologa asistentu pilnveides nodrošināšana sertifikācijas un resertifikācijas prasību izpildei.

Programma „Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā” ir saskaņota ar LĀPPOS.

Stundu skaits – 10

Norises laiks: 2018. gada 20.oktobrī, sākums plkst. 9.00
Norises vieta: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 4. korpuss, 209.auditorija, 2.stāvs Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri

Kursa tēmas:

  • Radiācijas drošību reglamentējošā likumdošana Latvijā un pasaulē.
    Lektore – Dr.sc.ing.Vineta Zemīte
  • Kvalitātes kontroles nodrošinājums, dozas optimizācija pacientam.
    Lektors – Dr. phys. Aleksejs Kataševs
  • Radiācijas drošība diagnostiskās radioloģijas praksē.
    Lektore – Dr. Māra Epermane 

Interesenti var pieteikties rakstot informāciju uz e-pastu:
agnese.olina1@gmail.com, Agnese Oliņa, RA kursu koordinatore, tel.29565095

0
Feed