Kursi radiogrāferiem un radiologa asistentiem, 05.10.2019.

PILNVEIDES KURSS
„Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”

Mērķis: Programma paredzēta praktizējošiem radiogrāferiem un radiologa asistentiem „Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā
starojuma avotiem”. Radiogrāferu un radiologa asistentu pilnveides nodrošināšana sertifikācijas un resertifikācijas prasību izpildei.


Programma „Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā” ir saskaņota ar LĀPPOS.


Stundu skaits – 10


Norises laiks: 2019. gada 5.oktobrī
Norises vieta: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 4. korpuss, 209.auditorija, 2.stāvs Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri


Dienas plāns:
9.00 – 10.30 Radiācijas drošību reglamentējošā likumdošana Latvijā un pasaulē. Lektore – Dr.sc.ing.Vineta Zemīte
10.30 - 10.40 Pārtraukums
10.40 – 12.10 Kvalitātes kontroles nodrošinājums, dozas optimizācija pacientam. Lektors – Dr. phys. Aleksejs Kataševs
12.10 - 12.20 Pārtraukums
12.20 – 13.50 Radiācijas drošība diagnostiskās radioloģijas praksē. Lektore – Dr. Māra Epermane
13.50 - 14.10 Pārtraukums
No 14.10 Zināšanu pārbaude un sertifikātu izsniegšana.


Interesenti var pieteikties rakstot informāciju uz e-pastu agnese.olina1@gmail.com, Agnese Oliņa, RA kursu koordinatore, tel.29565095.

0
Feed