Kursi praktizējošiem Radiologa asistentiem, 07.04.2018.

PILNVEIDES KURSS

"Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”

Mērķis: programma paredzēta praktizējošiem Radiologa asistentiem „Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”. Radiologa asistentu pilnveides nodrošināšana sertifikācijas un resertifikācijas prasību izpildei.

Programma „Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā” ir saskaņota ar Valsts vides dienestu, Radiācijas drošības centru un LĀPPOS.

Tālākizglītības punkti: 8.
Norises laiks: 07.04.2018.
Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (1. korpuss, zāle, 1. stāvs), Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala.

PROGRAMMA

Interesenti var pieteikties, sūtot informāciju uz e-pastu:
agnese.olina1@gmail.com (Agnese Oliņa, mob. 29565095).
Nepieciešamā informācija:
kursanta vārds uzvārds, personas kods, iestādes rekvizīti rēķina sagatavošanai, kontakttālrunis.

0
Feed