Kursi māsām, 22.04.-23.04.2021., 29.04.-30.04.2021.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
“Mākslīgi elpināmu pacientu aprūpe intensīvās terapijas nodaļā”

Programma paredzēta: māsām
Kursu norises laiks:
2021. gada 22.-23. marts (sākums plkst. 9.00)
2021. gada 29.-30. marts (sākums plkst. 9.00)
Norises forma: ATTĀLINĀTI (izmantojot ZOOM platformu)
Stundu skaits: 16 TIP (2 dienas)

Interesenti var pieteikties, rakstot informāciju uz e-pastu: diana.bakane@lupsk.edu.lv

Diāna Bakāne,
kursu koordinatore, mob. 29161494

0
Feed